Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacyverklaring

eQuse bv (wij), gevestigd aan Schiehavenkade 134, 3024 EZ ROTTERDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.equse.nl
Schiehavenkade 134
3024 EZ ROTTERDAM
010 436 30 40

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@equse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Commerciële doeleinden

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten dit gebeurd veelal via de onderstaande kanalen:

 • per e-mail
 • via social media

Administratieve doeleinden

Als u een klant of een partner (leverancier) van ons bent verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor administratieve doeleinden, zoals het versturen en ontvangen van facturen.

Werving en selectie doeleinden

Als u reageert op één van ons openstaande vacatures deelt u vaak uw CV en een motivatiebrief met ons. Deze documenten staan vol met persoonsgegevens maar ook met relevante informatie waarop wij kunnen bepalen of u onze nieuwe collega wordt.

Nieuwsbrief

Wij sturen een nieuwsbrief waarin we kennis en evenementen delen met geïnteresseerden over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u uzelf gemakkelijk kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de mailinglijst.

Via welke kanalen verkrijgen wij zoal uw persoonsgegevens

Wij gebruiken diverse kanalen om uw persoonsgegevens te verkrijgen. Wij willen benadrukken dat dit nooit zonder uw toestemming en met een duidelijk doel gebeurd. Allereerst onze website. Wij hebben diverse contactformulieren in onze website die u kunt invullen. Denk bijvoorbeeld aan het downloaden van een whitepaper of om met ons in contact te komen over een vraag die u heeft. Daarnaast kunt u uzelf inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van alles wat ons bezighoudt en voorzien wij u regelmatig van leuke "AHA"-momenten. Hiervoor geldt uiteraard dat de aanmelding nooit gebeurt zonder uw nadrukkelijke toestemming. Tot slot onze webinars. Bij aanvang van deze sessies vragen wij uw naam en/of e-mailadres op een formulier in te vullen. Hiermee bepalen wij of u ook daadwerkelijk bent langs gekomen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Klant-, en leadgegevens

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Voor de financiële administratie wordt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd.

Sollicitanten

 • NAW-gegevens
 • Telefonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Huwelijkse staat
 • Rijbewijs/ID

Na expliciete goedkeuring van de kandidaat worden de gegevens 12 maanden lang bewaard. Zonder goedkeuring worden de gegevens van de kandidaat 4 weken na de sollicitatiedatum verwijderd.

Nieuwsbrief leden

 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon

Het verwijderen uit de e-mailmarketing software ligt bij uzelf, door middel van de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Systemen die wij gebruiken

Wij gebruiken de volgende computerprogramma's of -systemen om uw persoonsgegevens op te slaan, te verwerken of te analyseren:

 • Trello, ons issuetrackersysteem waarbinnen wij alle projectgerelateerde zaken vastleggen.
 • Youtrack, ons issuetrackersysteem waarbinnen wij alle projectgerelateerde zaken vastleggen.
 • Survey Monkey, ons online vragenlijsten software, die wij gebruiken om periodiek onze klant- en medewerkerstevredenheid te toetsen.
 • Google Analytics, onze webanalyse software om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.
 • Leadinfo, bezoekersherkenningssoftware. Met deze software hebben wij inzicht in de bedrijven die onze website bezoeken.
 • Homerun, ons ATS (Applicant Tracking system). Binnen deze applicatie verwerken wij alle binnenkomende sollicitaties.
 • eQuse, ons kwaliteitsmanagementsysteem waar wij alle zaken in borgen.
 • Mailchimp, het platform waar wij nieuwsbrieven mee sturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en het verbeteren van functionaliteiten om uw gebruikservaring te vergroten. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt voorkomen dat onze website een cookie plaats door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@equse.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via support@equse.nl.

Wij streven er naar om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk vast te leggen bij partners die de data binnen de EU opslaan. In sommige gevallen is dit helaas (nog) niet mogelijk. In al deze gevallen hebben wij partijen gekozen die Europese privacy regels respecteren en hun dienstverlening uitvoeren onder de EU-US Privacy Shield.

Wijzigen van onze privacy policy

De wereld verandert, dus ook de wijze hoe wij met elkaar tegen de bescherming van uw persoonsgegevens aankijken. Om deze reden zijn wij gerechtigd om onze privacy policy te vernieuwen. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte via e-mail, zodat u niet deze pagina continue hoeft te refreshen en op zoek moet gaan naar mogelijke aanpassingen.

Deze privacy verklaring is geldig vanaf 20 oktober 2020.

support

Domme vragen bestaan wél

Gelukkig maar, want als u de vraag niet stelt, blijft hij voor altijd onbeantwoord. En uit ervaring weten we dat het eigenlijk hele leuke gesprekken oplevert. Bij ons kunt u alles vragen, ook al ligt het antwoord eigenlijk wel voor de hand. Wat we bedoelen is dat u ons support team altijd kunt vragen. Doe dat via chat, mail of door ons te bellen.

Data migratie
Data migratie
E-mail support
E-mail support
Trainingen
Trainingen
Support

Ons team staat voor u klaar

Mail ons en we helpen u verder

support@equse.nl

laat u overtuigen

Ontdek hoe ons kwaliteitsmanagementsysteem uw werk prettiger maakt. 

Vraag demo aan